GIẤY BÁO NHẬP HỌC ONLINE

Trường Cao Đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng đã gửi Giấy báo nhập học và Hướng dẫn thủ tục nhập học qua đường bưu điện, nếu các em chưa nhận được có thể tải file tại đây.